Το Ινστιτούτο

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος (Institute of Coating Technologies, IoCT) δημιουργήθηκε από στελέχη της βιομηχανίας χρωμάτων με αποστολή να φέρει σε επαφή την ελληνική επιστημονική κοινότητα, το τεχνικό προσωπικό και όλους τους ενδιαφερόμενους που σχετίζονται ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά με το Χρώμα. Η ίδρυση του Ινστιτούτου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα κοινής έκφρασης και επικοινωνίας όλων όσων επιθυμούν την ανάπτυξη του χρώματος στην Ελλάδα. Με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας καθώς και τη διακίνηση νέων ιδεών το Ινστιτούτο προάγει την συνεργασία με τα αντίστοιχα Ινστιτούτα, Φορείς και Εταιρίες της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλου του κόσμου.