Κατάρτιση Επαγγελματιών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Ινστιτούτο μέσα από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης (κύκλοι σπουδών, σεμινάρια, εταιρικές εκπαιδεύσεις, εξατομικευμένες δράσεις κ.α.) απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των χρωμάτων με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων του κάθε επαγγελματία ξεχωριστά.

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που υλοποιούνται καλύπτουν πλήρως τους παρακάτω επαγγελματίες ανεξάρτητα της εργασιακής τους εμπειρίας.

Τα στελέχη του Ινστιτούτο άμεσα μπορούν να συνδράμουν στην βελτιστοποίηση της καθημερινότητας και του παραγόμενου έργου αυτών των επαγγελματιών. Ενώ νέα προγράμματα θα προστίθενται καλύπτοντας συνεχώς περισσότερες επαγγελματικές ομάδες.

Επαγγελματίες βαφείς

Το Institute of Coating Technologies υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες βαφείς, με ενίσχυση της γνώσης τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η σημαντική καινοτομία του Ινστιτούτου είναι η δυνατότητα λήψης πιστοποίησης της γνώσης αυτής, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο κλάδος των επαγγελματιών βαφέων εν γένει αποτελεί έναν από τους λίγους επαγγελματικούς κλάδους στην Ελλάδα, στον οποίο απουσιάζει η σύγχρονη και οργανωμένη  επαγγελματική κατάρτιση ενώ η γνώση και η εμπειρία δεν πιστοποιούνταν  έως σήμερα. Το Institute of Coating Technologies, σε συνέργεια με αναγνωρισμένους φορείς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενημέρωσης και αναβάθμισης γνώσεων των επαγγελματιών βαφέων, οδηγώντας τελικά σε πιστοποίηση προσόντων.

Η πιστοποίηση αυτή προκύπτει μέσα από τη διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων από  τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη λήψη της πιστοποίησης, βάσει ISO 17024, ο τεχνίτης βαφέας διαφοροποιείται και ξεχωρίζει, έχοντας επιπρόσθετα την ικανότητα να διασφαλίζει την ποιότητα της δουλειάς του και να αποδεικνύει τις γνώσεις του σε κάθε εργασιακή ευκαιρία.

Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο καλύπτουν κάθε ανάγκη των βαφέων με οποιαδήποτε εμπειρία. Από νεοεισερχόμενους βαφείς στο χώρο έως και εργολάβους με πολυετή εμπειρία, τα προγράμματα του Ινστιτούτου προσφέρουν γνώση για την άντληση πληροφοριών από τα τεχνικά φυλλάδια, για την υιοθέτηση των σωστών πρακτικών και για την αντιμετώπιση κάθε είδους τεχνικής ανάγκης και δυσκολίας στην εφαρμογή. Η υλοποίησή τους είναι εξατομικευμένη, ενώ προσφέρεται ειδική εταιρική εκπαίδευση για μεγάλες ομάδες βαφέων

Παράλληλα, το IoCT με τη διενέργεια εξειδικευμένων και στοχευμένων σεμιναρίων όπως αντιμετώπισης φαινομένων υγρασίας, τεχνοτροπίας κ.α. συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης και των τεχνικών ικανοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, γεγονός που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην καθημερινή εργασία των βαφέων.

Επιθεωρητές βαφών

Το Institute of Coating Technologies απευθύνεται μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και σε επιθεωρητές βαφών. Το Ινστιτούτο συνεργαζόμενο με το φορέα Paint Inspector υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης για τους επιθεωρητές βαφών που οδηγεί στη γνωστή για τον κλάδο πιστοποίηση FROSIO. Η  πιστοποίηση FROSIO είναι πλέον απαιτούμενη σε όλα τα σύγχρονα έργα μεταλλικών κατασκευών, με πληθώρα εφαρμογών στην βιομηχανία και την ναυτιλία.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναβαθμίζει το επίπεδο γνώσης των επιθεωρητών, ενισχύει το κύρος και τη θέση τους και οδηγεί σε επιτυχημένα έργα βαφών

Επιστήμονες, αρχιτέκτονες και μηχανικοί

Η εκπαίδευση και κατάρτιση στην τεχνολογία των χρωμάτων αποτελεί ζητούμενο όχι μόνο για τους επαγγελματίες βαφείς αλλά και για επαγγελματίες με έμμεση ή άμεση σχέση με το χρώμα. Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί και κάθε επαγγελματίας που εφαρμόζει, αξιολογεί και προδιαγράφει προϊόντα χρώματος, αποτελούν αποδέκτες των προγραμμάτων κατάρτισης του IoCT.

Οι επαγγελματίες των δομικών υλικών, όπως οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις στην εφαρμογή και επίβλεψη των έργων που έχουν αναλάβει. Η κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων του χρώματος, της σωστής εφαρμογής και της καταλληλότητας για συγκεκριμένες εφαρμογές οδηγούν σε σωστά δομημένες προδιαγραφές για ένα έργο. Η γνώση αυτή συμβάλλει θετικά στο κύρος και την αξιοπιστία του επαγγελματία που προδιαγράφει τα συστήματα βαφών.

Η μελέτη των προτύπων και η ουσιαστική κατανόηση των τεχνικών πληροφοριών που συνοδεύουν ένα προϊόν χρώματος (όπως το τεχνικό φυλλάδιο, το δελτίο επιδόσεων και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας) αποτελούν μερικά από τα βασικά οφέλη των προγραμμάτων κατάρτισης του IoCT.

Διακοσμητές

Η εκπαίδευση που το Ινστιτούτο προσφέρει στην τεχνολογία χρώματος αποτελεί ένα αδιαμφισβήτο πλεονέκτημα για μία ακόμα ομάδα επαγγελματιών, τους διακοσμητές.

Η γνωριμία με τα χρώματα και τις αποχρώσεις, οι βασικές τους ιδιότητες, οι ιδιαιτερότητες των υλικών σε συνάρτηση με την επιφάνεια και τις συνθήκες εφαρμογής αποτελούν γνώσεις που συνήθως οι διακοσμητές αποκτούν μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και κερδίζεται μέσα από κόπο, αστοχίες και προσωπική προσπάθεια των ενδιαφερομένων. Η απουσία ουσιαστικών γνώσεων στο αντικείμενο των χρωμάτων επιφέρει πολλές φορές δυσκολίες και δημιουργεί καθυστερήσεις στον επαγγελματικό κλάδο των διακοσμητών.

Η επαφή τους, επίσης, με κάθε νέα τάση αναφορικά με τα χρώματα, τις αποχρώσεις και τις τεχνοτροπίες, όπως αυτές προκύπτουν και διαφοροποιούνται ανά έτος και εποχή, αποτελούν ένα ακόμα ιδιαίτερο κίνητρο παρακολούθησης ενός σεμιναρίου ή ημερίδας του IoCT.

Η δυνατότητα κατάρτισης μέσα από ολιγομελή ειδικά σεμινάρια που το Institute of Coating Technologies μπορεί να υλοποιήσει προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τους διακοσμητές, τους interior & exterior designers και τα αντίστοιχα τμήματα των μελετητικών γραφείων. Εκτός από την γνώση των σύγχρονων τάσεων των χρωμάτων, μέσα από τη γνώση των υλικών, μπορούν να αποτυπωθούν ορθά οι προδιαγραφές για κάθε έργο βαφής και διακόσμησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ένας ουσιαστικός έλεγχος από την πλευρά του επαγγελματία διακοσμητή σε κάθε στάδιο εφαρμογής με άμεση δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει και ταυτόχρονα η μείωση αστοχιών και καθυστερήσεων στην παράδοση του έργου συμβάλλουν στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας των διακοσμητών για κάθε εργασία που αναλαμβάνουν.

Τεχνικοί και πωλητές βιομηχανιών παραγωγής χρωμάτων και δομικών υλικών

Η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση είναι πρωταρχικής σημασίας για τις βιομηχανίες χρωμάτων και δομικών υλικών. Και τούτο διότι η γνώση πάνω στην τεχνολογία των χρωμάτων, συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται και διαφοροποιείται.

Εξειδικευμένα σεμινάρια στους ανθρώπους των βιομηχανιών, που μπορεί να προσεγγίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ιδιότητες ειδικών προϊόντων χρώματος και βερνικιών, αποτελούν μία από τις δυνατότητες του Ινστιτούτου. Επιπρόσθετα, η επικαιροποίηση της γνώσης των πωλητών και των τεχνιτών των βιομηχανιών αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από τις συνέργειες του Ινστιτούτου με αναγνωρισμένους φορείς του κλάδου σε όλο τον κόσμο, είναι εφικτή η μετάδοση των τελευταίων τάσεων, εξελίξεων και καινοτομιών της παγκόσμιας αγοράς των χρωμάτων. Τα σεμινάρια αυτά δομούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων εταιρειών.

Προσωπικό τεχνικών εταιρειών

Η προδιαγραφή ενός έργου κατασκευής ή ανακαίνισης περιλαμβάνει σχεδόν πάντα απαίτηση προδιαγραφής χρώματος. Η προδιαγραφή υλικών και διαδικασιών δεν μπορεί να υλοποιηθεί σωστά, όταν απουσιάζει η γνώση των συγκεκριμένων υλικών. Οι ιδιότητες, η χημική σύσταση, οι συνθήκες εφαρμογής, το περιβάλλον και κάθε είδους ιδιαιτερότητα κατά την εφαρμογή, επηρεάζουν την περιγραφή του ζητούμενου υλικού.

Μία μη ορθή προδιαγραφή υλικού οδηγεί πολλές φορές σε μη επιθυμητά τεχνικά και αισθητικά αποτελέσματα, σε καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου και σε διάφορες άλλες αστοχίες. Το Institute of Coating Technologies μέσα από την πληθώρα των δυνατοτήτων κατάρτισης που προσφέρει έρχεται να δώσει λύση στη συγκεκριμένη ανάγκη, μιας και η ορθή προδιαγραφή προέρχεται από την επαρκή γνώση. Τότε και μόνο, όλα δένουν αρμονικά, σε κάθε φάση του έργου, με αποτέλεσμα την παράδοση ενός άρτιου αποτελέσματος, με αντοχή στο χρόνο και τη χρήση.

Η γνώση των υλικών και των ιδιαιτεροτήτων τους συμβάλλει, επίσης, στην ουσιαστική επίβλεψη των εργασιών με δυνατότητα άμεσης επέμβασης και υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου χρειάζεται.

Προσωπικό χρωματοπωλείων

Τα χρωματοπωλεία, τα τεχνικά πολυκαταστήματα, τα καταστήματα δομικών, οι μάντρες οικοδομών, τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα e-shops και κάθε σημείο που διαθέτει χρώματα ή παράγει αποχρώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στον κλάδο των χρωμάτων.

Η σπουδαιότητα της γνώσης, της ερμηνείας, της επεξήγησης κάθε ιδιότητας, χαρακτηριστικού ή εφαρμογής χρώματος κρίνεται απαραίτητη από τους ανθρώπους των καταστημάτων. Μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση προκύπτουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, που καθιστούν το κάθε κατάστημα πώλησης ανταγωνιστικό και ιδανική επιλογή για τους επισκέπτες του, είτε πρόκειται για επαγγελματίες εφαρμοστές είτε για ιδιώτες.

Τα καταστήματα διάθεσης χρωμάτων αποτελούν το κατεξοχήν σημείο επιλογής χρωμάτων, επίλυσης αποριών και λήψης κατευθύνσεων για ένα άριστο αποτέλεσμα αναφορικά με την ποιότητα των υλικών και την εφαρμογή. Η συμβουλευτική προς τους πελάτες τους προϋποθέτει γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών, δυνατότητα ερμηνείας των τεχνικών φυλλαδίων και προδιαγραφών έργου αλλά και άριστη γνώση των τάσεων στη διακόσμηση (τάσεις στο χρώμα, τεχνοτροπίες κ.ά.).

Οι δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης του Institute of Coating Technologies είτε με τη μορφή σεμιναρίων, είτε μέσα από ημερίδες ή εταιρικές και προσωποποιημένες εκπαιδεύσεις διασφαλίζουν την γνώση των υπαλλήλων και τη συνεχή ενημέρωσή τους γύρω από κάθε εξέλιξη και τάση στον κλάδο των χρωμάτων.