Στόχοι και Όραμα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το όραμα του IoCT είναι να αποτελέσει τον κορυφαίο στην Ελλάδα ερευνητικό και επιμορφωτικό οργανισμό στον τομέα των Χρωμάτων και στην ανάδειξη στελεχών ικανών να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις.

Στόχος του IoCT είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικά ορθής γνώσης και τεχνικά τεκμηριωμένων πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διάθεσης, προετοιμασίας, εφαρμογής και ελέγχου του χρώματος. Επιπλέον το IoCT στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς για όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με το χρώμα και τις ιδιότητές του.